Pakiet wagonów „RegioEkspres”


W pakiecie znajdują się następujące wagony:
161A: B6bnopuvz-71001 (wersje: Przewozy Regionalne, RegioExpress)
162A: B9nopuz-71001, B9nopuz-71002 (wersje: Przewozy Regionalne, RegioExpress)
163A: AB8nopuz-71001 (wersje: Przewozy Regionalne, RegioExpress)
113Aa: BR3nopuz-71004 (wersje: Przewozy Regionalne)

Tekstury zostały zmodyfikowane do wyższego poziomu wykonania względem wcześniej dostępnych wersji tych wagonów.

Modele: AndrzejLandrzej, Greg HF
Tekstury: AndrzejLandrzej, szymsza1
Pliki konfiguracyjne: Emil S
Dźwięki: Emil S, Raster


  • Liczba pobrań: 285
  • Data aktualizacji: 07.05.2023