Tagnpps (Lotos, VTG)


Wagonów towarowe serii Tagnpps. Dodane zostały wersje z sygnałami końca pociągu i zmodyfikowano fizykę.

W pakiecie zawarto wagony:
D-VTG 33 87 0764 401-6
D-VTG 33 87 0764 402-4
D-NACCO 33 80 0764 854-7

Autor modelu: Jean-Charles Collet, Roger Morot
Autor tekstur: szymsza1
Autor tekstur oryginalnych: Ruzsics Dávid, Nezdei Zoltán
Modyfikacje i dostosowanie plików sterujących: Emil S


  • Liczba pobrań: 531
  • Data aktualizacji: 07.05.2023