Ulepszone opady śniegu


Zima nadeszła również w Open Rails. Dla lepszych wrażeń wizualnych powstała alternatywna do oryginalnej, nowa tekstura śniegu.

Sposób instalacji: Znajdź i otwórz folder z plikami oprogramowania Open Rails. Do folderu Content wklej pobrany plik Snowflake.png, a następnie zastąp poprzednią wersję tekstury śniegu.

Sterowanie śniegiem w Open Rails: W launcherze ustaw porę roku (season) na zimę (winter), pogodę (weather) na śnieg (snow). Podczas gry możesz również zmienić opady lub je wyłączyć – Alt+P. W celu zwiększenia natężenia opadów użyj Alt+=, a w celu zmniejszenia Alt+-. Sterowanie mgłą odbywa się za pomocą kombinacji Shift+= i Shift+-.

Autor tekstury: szymsza1


  • Liczba pobrań: 389
  • Data aktualizacji: 22.12.2022