Ulepszone reflektory pojazdów


Sposób instalacji:
1. Znajdź i otwórz folder z plikami oprogramowania Open Rails.
2. Do folderu Content wklej pobrany plik LightGlow.png.
3. Zastąp poprzednią wersję pliku.

Warto zrobić kopię zapasową tego pliku przed zastąpieniem.
Domyślnie jest to plik oryginalny z oprogramowania Open Rails.
Przy każdej aktualizacji oprogramowania na kolejną wersję, plik samoczynnie przywróci się do wersji standardowej.


  • Liczba pobrań: 385
  • Data aktualizacji: 06.03.2023