Kontakt z nami


Jeśli chcesz skontaktować się z twórcami polskich dodatków do Open Rails, na przykład w celu zgłoszenia błędów, przekazania uwag, nawiązania współpracy czy uzyskania pomocy, skorzystaj z naszej publicznej grupy Facebooku.
Kliknij przycisk poniżej, aby do niej przejść.