Trasa Północna PolskaTrasa

Projekt Północna Polska powstał z połączenia dwóch istniejących tras – Linia 353 i Linia 351. W tym wydaniu, szczególną uwagę autorzy poświęcili na odcinek między Poznaniem a Szczecinem. Cały układ torowy został przebudowany, a sama trasa przeszła wizualną metamorfozę. Użyciem wysokiej jakości modeli torów oraz stworzeniu nieprzeciętnego otoczenia, autorzy bardzo wysoko postawili poprzeczkę i udowodnili jak wspaniale mogą wyglądać trasy w Open Rails.

Autorzy trasy: Mardok i Grzegorz vel Damian97
Wkład pozostałych osób opisany został w readme.

Wersja trasy: beta 1 – maj 2023.
Wersja trasy została wydana 24.12.2023.


Timetable

Timetable obejmuje całodobowy ruch pociągów na ciągu komunikacyjnym Poznań – Szczecin i obu węzłach kolejowych. Zadania są kompletne, umożliwiają rozpoczęcie „służby” w jednej lokomotywowni i zakończenie w drugiej. Szczegółowy opis i instrukcje znajdują się w pliku readme.

Do timetable dołączono kompletny pakiet potrzebnego taboru. Znajduje się tam wiele zupełnie nowych pojazdów, ale trzeba pamiętać, że niektóre z nich nie są jeszcze całkowicie gotowe. Po sfinalizowaniu trwających projektów taborowych, pakiet zostanie zaktualizowany.

Autor timetable: Grzegorz vel Damian97

Wersja timetable: grudzień 2023.
Wersja timetable została wydana 24.12.2023.


Pobieranie

Autorzy zalecają instalację trasy w oddzielnym profilu. W tym celu, należy pobrać poniższe pakiety, wypakować, scalić w jeden profil i wskazać go w launcherze Open Rails. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach readme.

Prawidłowe działanie wszystkich komponentów zapewnione jest w aktualnej wersji stabilnej oprogramowania Open Rails 1.5. Kompatybilność z innymi wersjami opisana została w plikach readme.

Północna Polska – timetable i tabor
Liczba pobrań: 2183
Data aktualizacji: 27.12.2023

Północna Polska – trasa
Liczba pobrań: 2060
Data aktualizacji: 24.12.2023

Północna Polska – global i sound
Liczba pobrań: 1679
Data aktualizacji: 24.12.2023


Zapisy transmisji z przejazdów po trasie w trybie timetable: