Poradnik instalacji


Dokument omawia następujące zagadnienia:

 • Pobranie i instalacja symulatora.
 • Instalacja tras i taboru.
 • Zawartość folderu Routes.
 • Zawartość folderu Trainset.
 • Sposób instalacji tras i taboru starszych wersji z MSTS.
 • Uwagi końcowe.
 • Co znajduje się w folderze common.inc?
 • Programy wspierające.
 • Mapa instalacji – wersja zalecana.
 • Mapa instalacji starszych tras i taboru z MSTS
 • Instalacja starszych tras z MSTS z użyciem pliku wsadowego Windows.
 • Inne problemy z dodatkami z MSTS.

Autor dokumentu: Antoni Szumiński
Dokument opracowano w styczniu 2023.